• list Activităţi curriculare

  Noul curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6-7 ani prefigurează câteva tendinţe de schimbare în interiorul învăţământului preşcolar din necesitatea optimizării şi eficientizării calităţii educaţiei la vârstele timpurii pentru a putea răspunde actualelor exigenţe sociale, cât şi a celor de dezvoltare personală. Astfel, planul de învăţământ, pe care şi Grădiniţa Gărgăriţa îl urmează, prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării continuităţii în cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viaţa copilului.

  Categoriile de activităţi de învăţare care vor fi abordate:

  a) Activităţile pe domenii experienţiale (de învăţare) sunt activităţile integrate sau pe disccipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Ele pot fi grupate pe domenii experienţiale, adică pe „câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre disciplinele tradiţionale

  • Exemple

   1. Domeniul ştiinţe include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune. Include: cunoaşterea mediului, , activităţile matematice.
   2. Domeniul limbă şi comunicare acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. Include dezvoltarea limbajului.
   3. Domeniul om şi societate include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Include educaţia pentru societate.
   4. Domeniul estetic şi creativ acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare. Include: activităţile practice, activităţile artistico-plastice (desen, pictură, modelaj), educaţia muzicală.
   5. Domeniul psiho-motor acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului. Include: educaţia fizică.

  b) Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia ţi aparţin.

  c) Activităţile de dezvoltare personală

  • Exemple

   1. Rutinele – sunt activităţile –reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copiluluio şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Înglobează activităşi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena-spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul-perioada de relaxare de după-amiază, gustarea, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleşi conţinuturi.
   2.Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipăuri- categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei.
   3. Activităţile din perioada după-amiezii sunt activităţi recuperatorii pe domenii de învîţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor, care respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile sale individuale.
   4. Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare. În Grădiniţa Gărgăriţa ele vor fi făcute cu profesori de specialitate şi cuprind: engleză, educaţie muzicală, gimnastică, dans.

 • list Activităţi extracuriculare

  Interesul copiilor şi creativitatea lor sunt stimulate prin organizarea unor activităţi suplimentare, ce vin în completarea activităţilor curriculare şi opţionale şi uşurează transferul de informaţiii de la educatoare la copil.

  În grădiniţa noastră se organizează serbări în funcţie de evenimentele importante din an.

  În funcţie de vârstă se organizează excursii tematice, plimbări cu caracter educativ, pentru a îmbina nevoia copiilor de mişcare cu învăţarea unui comportament adecvat.

  Periodic vor fi invitate trupe de teatru care vor prezenta spectacole.

  De asemenea, zilele de naştere ale copiilor, alături de părinţi şi de alţi invitaţi, sunt sărbătorite în grădiniţă, cu ajutor din partea animatorilor.

Contact

Adresa grădiniţei:

Com. Mărăcineni, Str. Principală, nr.8
Jud. Buzău

Numere de telefon:

Tel.mobil: 0728.961.664
Persoană de contact: Mocanu Oana

Internet:

Web: www.gradinitagargarita.ro
E-mail: gradi_gargarita@yahoo.ro Facebook: Gradi Gargarita